Prejsť na navigáciu

CRM

CRM – (Customer Relationship Management) riadenie vzťahov so zákazníkmi a jeho sprevádzanie počas všetkých fáz a 360 st pohľad prostredníctvom CRM sú kľúčovým faktorom k úspechu firmy na trhu. My vám poskytneme všetky potrebné IT riešenia.

Oracle Siebel CRM oracle_silver_partner

Našou špecializáciou je nasadzovanie, prispôsobovanie a integrácia najväčieho a najróbustnejšieho CRM riešenia Oracle Siebel CRM určeného pre veľké korporácie z oblasti telekomunikácii, bankovníctva, poistovníctva, energetiky, verejného sektoru a farmaceutického priemyslu.

Viac informácii : http://www.oracle.com/us/products/applications/siebel/crm-technology/overview/index.html

synergyhome-1024x736 

Siebel Upgrade

Sme lídri v plánovaní a realizácie upgradu Oracle Siebel CRM. Realizujeme veľké upgrady medzi zásadne rozdielnymi verziami Oracle Siebel CRM ako aj ročné inkrementálne upgrady (IRM), ktoré sú najlepšou cestou, ako získať všetky najnovšie inovácie od firmy Oracle.

  • Pre klienta z oblasti telekomunikácii sme realizovali upgrade z Siebblu 8.0 na 8.1.1.13 (IP2013) s cieľom preukázať realizovateľnosť a odhadnúť náklady na kompletný upgrade
  • Pre klienta z oblasti poisťovníctva sme realizovali štúdiu realizovateľnosti upgradu z 8.1.1.13 (IP2013) na IP15. Skušobný upgrade bol úspešný a všetky problémy sa podarilo odstrániť, tak sa klient rozhodol na upgrade v rámci releasu. Úspešný upgrade na IP15 umožnil klientovi prechod na Open UI technológiu medzi dvoma hlavnými releasmi v za 5.5 mesiaca

Open UI migrácia

Realizujeme migráciu Oracle Siebel CRM z ActiveX na Open UI. Navrhneme a vytvoríme vzhľad Siebel CRM na mieru Vašim korporátnym dizajnovým pravidlám.

siebel-open-ui-architecture

Pomocou novej GUI Open UI technológie a jej možnostiam optimalizujeme Vaše procesy tak, aby v vyžadovali menej zásahov človeka, boli rýchlejšie a prehľadnejšie.

  • Pre klieta z oblasti poisťovníctva sme robili štúdiu realizovateľnosti pre migráciu z ActiveX na Open UI pre verziu Oracle Siebel CRM IP2013. Štúdia po 2.5 mesiaca preukázala realizovateľnosť, identifikovala oblasti, ktoré treba opraviť a dala časovú náročnosť ostrého prechodu na OpenUI. Všetky výsledky sa neskôr použili pri migráci Open UI nad verziou IP15, ktorú sme úspešne realizovali.....
  • Pre klienta z oblasti poisťovníctva sme realizovali štúdiu realizovateľnosti upgradu Portálu pre partnerov z klasického html na high interactivity Open UI nad Oracle Siebel CRM verziou IP2014.
  • Na základe predhádzajúcich štúdii realizovateľnosti se úspešene premigrovali pre klienta z oblasti posťovníctva aplikácie pre kontakné centrum, CRM a portál pre partnerov z technológie ActiveX na Open UI za 5,5 mesiaca....Klient sa rozhodol pre nový erfonomický dizajn aplikácie a tak sa stal Siebel CRM priekopníkom v tejto poistovni v oblasti GUI
  • Prípadová štúdia Open UI PoC IP2013 Mobiliar, IP2014 Partner Portal a Open UI Projekt

Multichannel integrácia

Navrhneme integráciu Oracle Siebel CRM do portálových riešení ako aj nadstavbu pre všetky zákaznícke kanály ako Selfcare, Partner Portal, Call Center, eShop (Multichannel integration).

amind-web-framework

Performance tunning

Sme experti na zvyšovanie a optimalizáciu výkonnosti Oracle Siebel CRM. Počas vývoja a customizácie sa stane, že odozvy riešenia su pomalé. Zvlášť v súvislosti s novou Open UI technológiou treba sa sústrediť na optimalizáciu výkonnosti. Máme cenné skúsenosti a postupy, ako vyťažiť z Oracle Siebel CRM čo najviac.

Microsoft Dynamics 365

Pre malé a stredné firmy ponúkame Microsoft Dynamics CRM. So svojimi modulmi pre predaj, marketing, služby, projektový manažment , financie a analytickými nástrojmi pokrýva všetky oblasti riadenia vzťahov so zákazníkmi. Poskytuje mobilitu a plnú integráciu s Microsoft nástrojmi ako Microsoft Outlook, Excel, Word, Reporting.

Viac informácii : https://www.microsoft.com/en-us/dynamics365/home

crm5

Resco CRM

Plne mobilné CRM riešenie pre všetky mobilné operačné systémy Android, Windows, iOS. Funguje online aj v offline režime, samostatne, alebo integrované na Microsoft Dynamics 365 , Oracle Sales Cloud a Salesforce.

Viac informácii : http://www.resco.net/

OpenText legodo Customer Communication Suite

Pre tvorbu a generovanie dokumentov z CRM riešení implementujeme a integrujeme riešenie od OpenText legodo Customer Communication Suite (CCS). Legodo CCS predstavuje najmodernejšie riešenie pre správu a riadenie firemnej elektronicky písanej komunikácie. Umožňuje používateľom generovať a následne distribuovať dokumenty akéhokoľvek typu, zmluvy, ponuky, faktúry, marketingové dokumenty, atď. Ako zdrojový systém je najčastejšie použitý CRM systém, ktorý poskytuje 360° pohľad na zákazníka a oplýva všetkými potrebnými dátami. OpenText Legodo CCS neslúži len na generovanie individuálnych dokumentov, umožňuje taktiež generovať zložité reporty pre lepšie rozhodovanie manažmentu.

Open Text

Viac informácií: http://www.legodo.com/en/product/customer-communication-suite/

  • Pre českú banku, ktorá prechodom na verziu Oracle Siebel 8.1, stratila podporu reportovacieho nástroju Actuate sme spoluimplementovali riešenie OpenText legodo CCS. Legodo CCS kompletne nahradilo jestvujúce riešenie pre generovanie a správu reportov. V CCS boli implementované všetky existujúce reporty, ktoré manažment používal pre klasifikáciu obratov a plnenie cieľov spoločnosti.
  • Pre klienta z oblasti telekomunikácií sme implementovali OpenText legodo CCS, ktoré slúži ako jediné, centralizované riešenie pre správu a generovanie dokumentov z CRM riešenia a zákazníckeho portálu. CCS spravuje vyše 60 rôznych typov dokumentov, ako sú zmluvy, ponuky, faktúry, uzávierky a reporty. Riešenie legodo CCS je integrované so systémom, pre biometrický podpis a mesačne vygeneruje viac ako 160 tisíc dokumentov, ktoré po podpise sú distribuované zákazníkovi a uložené v CRM a DMS systéme.

 

Váš partner pre CRM riešenia:

Ing. Martin Piekov,
Email: martin.piekov@ccw.sk,
M: +421908036873


Naši klienti

client2
client1
client10
client3
client7
client6