Prejsť na navigáciu

Umelá Inteligencia

Umelá inteligencia a počítačové učenie bude hrať v blízkej budúcnosti zásadnú úlohu pri zákaznickej ceste vášej firmy a skúsenostiach ako aj pri vnútorných procesoch firmy. Nasadenie umelej inteligencie bude zásadné rozhodnutie pre úspech a prežitie firmy v konkurečnom prostredí v krátkej dobe.   
Umelá inteligencia bude mať zásadný vplyv nielen na kvalitu obsluhovania zákazníkov , ale aj na znižovanie nákladov.
Naša firma CCW s.r.o. spája viac ako 25 ročné skúsenosti na trhu s viac ako 12 ročnými skúsenosťami z systémovej integrácie kľúčových firemných systémov. Máme špecialistov a výskumníkov s registrovanými patentami z oblasti IT a telekomunikácii,odbornými článkami , s dlhoročnou praxou z výskumu a pôsobenia na akademickej pôde , ktorí sa s umelou inteligenciou zoznámili pred 15 rokmi. Tieto skúsenosti a vedomosti nás predurčujú, že úspešne nasadíme aplikovanie umelej inteligencie a počítačového učenia pre potreby Vašich zákazníckych CX riešení.
V rámci inovačných vnútrofiremných procesov sa venujeme aplikovaniu umelej inteligencii a počítačového učenia v CX systémoch. Máme pripravené pre Vás následovné aplikácie :

ai_ml1

 1. Chatbot
  80% komunikácie so zákazníkmi, môže byť obslúženej s dobre navrhnutými a vytrénovanými chatbotmi, čo následne ušetrí celosvetovo 60 miliar EUR na platových nákladov firmám.
  60% zákazníkov chce ľahší prístup k samoobslužným portálom prostredníctvom chatbotu. Viac ako polovička veľkých firiem v roku 2020 minie viac na chatbotoch ako na mobilných aplikáciach.
  Chatbot, ktorý rozumie slovenskému jazyku a je vytrénovaný presne na komunikáciu v odbornej oblasti, ktorej sa firma venuje je riešenie, ktorému vás dovedieme.
  Pre telekomunikačné firmy pomôže riešiť technickú podporu, konfiguráciu telekomunikačných služieb, pre poisťovne nahlasovanie poistných udalostí či asistovať pri výbere poistenia.
  Chatbot slúži ako prvá línia na komunikáciu vo forme, ktorá je každému najprirodzenejšia okrem reči, čiže interaktívnym chatovaním. Predpokladá sa, že v budúcnosti to bude jedna z najpoužívanjších foriem interakcie. Mnohé web stránky a portály budú nahradené chatbotmi.
  Máme zmapované a vyskúšané riešenia pre chatboty ako aj kroky na ich správne učenia a následnú integráciu na služby a volania firemného IT.
  Prevedieme Vás celou cestou návrhu architektúry, inštalácie, učenia a integrácie chatbotu. Sme partneri najväčších výrobcov platforiem pre chatboty a preto Vám vyberieme to ideállne riešenie.


  Typické kroky pri úspešnej ceste nasadenia chatbotov sú:
  1. Identifikácia najčastejších zákazníckych procesov a ciest
  2. Príprava biznis plánu
  3. Návrh chatbota
  4. Implementácia a učenie chatbota
  5. Napojenie na backend systémy
  6. Spustenie testovacej prevádzky na zber dát potrebných na učenie a zistenie spätnej väzby
  7. Napojenie do ostrej prevádzky

  Vydajte sa s nami na cestu nasadenia umelej inteligencie vo forme chatbotu s expertmi z CCW !

 2. Automatizácia procesov vašich IT najmä CRM a multichannel riešení

  Usage pattern tracking (UPT) a následná automatizácia procesov vo vašich IT systémoch umožní,
  aby umelá inteligencia sprevádzala vašich používateľov, alebo zákaznikov pri obsluhe a využívaní vašich IT systémov.
  Pomocou trackovania správania používateľov v systémoch sa nazbiera dostatočne množstvo dát na vytrémovanie neurónovej siete, ktorá bude vedieť typické opakované úlohy prebrať za človeka, alebo navrhnúť správny krok a cestu.
  Mnohé rutinné činnosti v CRM ako kontrola aktivít, hľadanie nespokojných zákazníkov, kontrola objednávok, dokonfigurovanie požiadavky môže prebrať umelá inteligencia.


  Typické kroky vedúce k automatizácii procesov pomocou umelej inteligencie sú :

  1. Identifikácia kľúčových procesov
  2. Zber UPT dát od reálnych používateľov
  3. Dizajn správnych procesov a odstraňovanie deadlockov
  4. Učenie neurónovej siete vykonávať identifikované procesy
  5. Nasadenie naučenej neurónovej siete do prevádzky na predikciu správania a navigovania agenta a zákaznikov
  6. Nasadenie umelej inteligencie na vykonávanie naučených procesov
  7. Skúšobná prevádzka
  8. Na základe vytrénovanej neurónovej siete nasadenie do reaálnej prevádzky a postupne automatiozovanie ďaľších procesov
 3. Bezpečnosť

  Umelá inteligencia na základe veľkého množstva zozbieraných dát z prevádzky IT systémov vie rozoznať okamžite deviáciu a podozrivú udalosť. Má mohutnosť a rýchlost, ktorú nevie dosiahnuť žiaden administrátor.
  V prípade predikcie útoku vie okamžite zasiahnuť a zabezpečit Vaše IT systémy pred zneužitím. Oracle tieto techniky používa vo svojej novej Oracle 18c databáze.
  Znalosťou umelej inteligencie, učenia neurónových sietí a analýzy prevádzky vieme takto najefektívnejšie zabezpečiť vaše kritické IT systémy.

  Typické kroky k nasadeniu umelej inteligencie na bezpečnosť :

  1. Identifikácia kľúčových systémov citilivých na bezpečnost
  2. Návrh preventívnych krokov k zabráneniu zneužitiu dát a systémov
  3. Identifikácia logov potrebných na monitorovanie typickej prevádzky systému
  4. Zber dát typickej prevádzke na vytrénovanie umelej inteligencie k poznaniu patternov správania
  5. Definovanie deviácii od typickej prevádzky ako adeptov na útok
  6. Implementácia krokov pri rozpoznaní útoku
  7. Neustály zber dát a precizovanie rozoznávania patternov prevádzky a útokov v testovacej prevádzke
  8. Nasadenie do produkčného systému

  Poznáme a vieme implementovať aj ďalšie využitia umelej inteligencie a učenia ako procesovanie obrazov, data mining, rozpoznávanie reči. Dohodnite si s nami stretnutie, ak vas to zaujíma.


Naši klienti

client5
client6
client7
client8
client9
client4