Prejsť na navigáciu

Umelá Inteligencia

Strojové učenie a umelá inteligencia a ich aplikácie v riešeniach starostlivosti o zákazníkov sú logickým pokračovaním nášho 20-ročného úsilia a demokratizácia cloudov a technológií je dostupná každému zákazníkovi. Prinášame vám ich aplikácie.:

Chatbot

Generative AI Foundation Models based Chatbot

Navrhujeme, implementujeme a dodávame chatbota založeného na základných modeloch (FM) od popredných startupov, ako sú Cohere, AI21, Claude, Amazon Titan, pomocou generatívnej AI pre prípady použitia podnikových chatbotov. Rozširujeme ich o rozšírené generovanie vyhľadávania (RAG), aby sme získali najnovšie obchodné údaje a kontext. Naučíme chatbota práve témy a kontext vášho podnikania a pre vaše potreby. Nasadzujeme ho do cloudu aj na premise.  

Oracle Digital Assistant 

Povedz Ahoj firemnej konverzačnej umelej inteligencii

chatbot-anim 

chatbot-teamschatbot-whatsupchatbot-messengerchatbot-alexadevice

 

 

 

 

 

CCW ponúka poradenstvo, konfiguráciu, vývoj a integráciu Oracle Digital Assistanta, tzv. chatbota. Oracle Digital Assistant poskytuje kompletnú platformu AI na vytváranie konverzačných dialógov pre obchodné aplikácie prostredníctvom textových, chatových a hlasových rozhraní.

Platforma nazývaná konverzačná platforma na báze umelej inteligencie ponúka nasledovné funkcionality : 

 • Generative AI 
 • Nature language understanding a machine learning
 • AI-powered hlas
 • Analytiku a prehľady
 • Editor konverzačného toku
 • Tréner dial´gu a domény
 • viacjazyčná jazyková podpora / CCW vie podporiť aj SK, CZ, HU , UA, PL jazyky/
 • podpora všetkých integračných kanálov
 • automatický bot-to-agent transfer

 

chatbot-oda    

Kľúčové vlastnosti :

 • Konverzačné riadenie dialógu
  • používatelský kontext,
  • Hierarchie,
  • Typy dialógov.
 • Rozširené porozumenie reči (NLU) a použitie umelej inteligencie
  • Porozumenie vstupných textov od použivateľa/zákazníka, 
  • Vyvinuté pre firemné použitie, 
  • Viacjazyčné,
  • Generatívna umelá inteligencia.
 • No-code / Low-Code Platforma
  • Otvorení platforma,
  • ľahko integrovateľná,
  • vizuálný flow pre riadenie,
  • headless API.
 • jeden asistant pre všetky aplikácie,
 • predpripravené schopnosti a vzory,
 • viacúčelový,
 • proaktívne a prediktívne nasadenie,
 • komplexné interakcie s viacfunkčnými schopnosťami,
 • multimodalita v používateľských interakciách,
 • generatívna umelá inteligencia s SQL dialógmi.

chatbot-flow

rc24full-how-oracle-da-works

Viac informácií https://www.oracle.com/chatbots/

 Menu driven Chatbot

 ccwbotmenudriven2

 • single page app naprogramovaná v Angular 
 • Používa REST APIpre komunikáciu s kontaktným centrom, CRM a backendom
 • Google map api na lokalizáciu a geocoding
 • nasadená v dokeroch a môže byť aj v cloude aj u zákazníka
 • riadenie dialógu pomocou json konfigurácie
 • môže byť integrovaný s AI cloud službami na preklad, rozpoznávanie emócie a kategorizáciu.

ccwbotmenudriven

Microsoft Azure OpenAI Conversational AI

Roboty generované AI, otázky a odpovede a riešenia kontaktných centier na zefektívnenie a zlepšenie služieb zákazníkom.

Modely GPT-35-Turbo a GPT-4 sú jazykové modely, ktoré sú optimalizované pre konverzačné rozhrania. Modely sa správajú inak ako staršie modely GPT-3. Predchádzajúce modely boli text-in a text-out, čo znamená, že akceptovali reťazec výzvy a vrátili dokončenie, ktoré sa pridalo k výzve. Modely GPT-35-Turbo a GPT-4 však umožňujú konverzáciu a odosielanie správ. Modely očakávajú vstup naformátovaný v špecifickom formáte prepisu podobnom chatu a vrátia dokončenie, ktoré predstavuje správu napísanú modelom v chate. Aj keď bol tento formát navrhnutý špeciálne pre konverzácie s viacerými odbočkami, zistíte, že môže dobre fungovať aj v situáciách bez četu.

V Azure OpenAI existujú dve rôzne možnosti interakcie s týmito typmi modelov:

 • Chat Completion API.
 • Completion API with Chat Markup Language (ChatML).

Niektoré vzorové prípady použitia pre vlastné scenáre Azure OpenAI pre konverzačnú AI:

 • Azure OpenAI Virtual Assistant azureopenaiconversation_example
 • AI Powered Call Center Intelligence Accelerator callcenteraibizview
 • Enterprise Chat with Azure Search  azureopenaiconvrsaisechatscreen

Azure AI Bot Service

 slúži na návrh a implementáciu enterprise-grade konverzačných AI botov.

 Amazon Lex

je určený na vývoj botov s konverzačným AI. 

diagrams_lex_bookhotel 

Amazon Lex, poháňaný rovnakou technológiou ako Alexa, vám poskytuje nástroje na riešenie náročných problémov hlbokého učenia, ako je rozpoznávanie reči a porozumenie jazyka, prostredníctvom ľahko použiteľnej plne spravovanej služby. Amazon Lex sa integruje s AWS Lambda, ktorú môžete použiť na jednoduché spúšťanie funkcií na vykonávanie vašej back-endovej obchodnej logiky na získavanie a aktualizácie údajov. Po vytvorení môže byť váš robot nasadený priamo na chatovacie platformy, mobilných klientov a zariadenia internetu vecí. Poskytnuté prehľady môžete použiť aj na sledovanie metrík vášho robota. Amazon Lex poskytuje škálovateľné, bezpečné, ľahko použiteľné komplexné riešenie na vytváranie, publikovanie a monitorovanie vašich robotov.

 • Prirodzené konverzácie
  • Vysokokvalitné rozpoznávanie reči a porozumenie prirodzenému jazyku
  • Správa kontextu
  • Podpora 8 kHz telefonovania
  • Viac-kolový dialóg
 • Vývojová produktivita
  • Nástroj na tvorbu vizuálnej konverzácie
  • Výkonné možnosti správy životného cyklu
  • Nasadenie jedným kliknutím na viacero platforiem
  • Streamovanie konverzácií
 • AWS integrácia služieb
  • Integrácia s Amazon Kendra
  • Integrácia s Amazon Polly
  • Integrácia s AWS Lambda
 • Contact center integrations
  • Amazon Connect
  • Genesys Cloud CX
  • Amazon Chime SDK
  • AWS Contact Center Intelligence (CCI) 

 Amazon Bedrock

Navrhnutý na vytváranie rozširovateľných generative AI aplikácií s foundation modelmi. 

Výber modelov :

 • Amazon Titan
 • Jurassic
 • Claude
 • Llama 2
 • Stable Diffusion
 • Command 

Amazon Bedrock možno použiť na zostavenie asistentov, ktorí rozumejú požiadavkám používateľov, automaticky rozdeľujú úlohy, zapájajú sa do dialógu na zhromažďovanie informácií a prijímajú opatrenia na splnenie požiadavky.

Môže byť tiež navrhnutý tak, aby vykonával vyhľadávanie, sumarizáciu textu, generovanie obrázkov a generovanie textu.


ai_ml1

 Automatizácia IT procesov a funkcionalít pomocou AI

 • využitie generatávnej umelej inteligencii s FM a RAG na škálovateľné aplikácie AI
 • klasifikácia a routovanie interakcií pomocou umelej inteligencie na základe obsahu, emócie a naliehavosti
 • automatizácia procesov 
 • GDPR ochrana dát ich identifikovaním a chránením
 • IT bezpečnosť
 • Devops bot

Language Services

Pochopenie prirodzeného jazyka (NLU) sa používa na získavanie informácií z dokumentov, e-mailov, chatov a komunikácie so zákazníkmi. Na základe použitého modelu je možné zistiť jazyk, zákaznícky sentiment a názory, klasifikáciu textu. Všetky tieto informácie možno použiť na organizáciu obchodných procesov, ako je napríklad uprednostňovanie e-mailov na smerovanie, automatické uzatváranie nárokov, servisné požiadavky.

Jazyková AI môže vykonávať nasledujúce úlohy :

 • Analýza sentimentu a hľadanie názorov a spätnej väzby
 • zistiť jazyk
 • klasifikovať text a extrahovať informáciu z neho
 • Detekcia a zamaskovanie GDPR dát v texte, formulároch
 • Zhrnutie obsahu dokumentu
 • Zhrnutie obsahu konverzácie

Azure AI Language Studio

Azure Príklad analýzy sentimentu pomocou Azure AI Language Studio pomocou služby Azure AI Language analyzuje sťažnosť zákazníka na návštevu telco obchodu v nákupnom stredisku.

ailangstudiocogniazure 


  

AWS Amazon Comprehend

Príklad AWS režimu analýzy osobne identifikovateľných informácií (PII) v službe AWS Comprehend

awscomprehend

API call

{
    "Text": "Good day,\nI want to complain about your service at your store in OC Central. I wanted to buy a flat rate, but there was no one in the store willing to attend to me. When I came for advice I was told your systems were down and I should come another day. I am very dissatisfied.\nSincerely,\nJozef Novák",
    "LanguageCode": "en"
} 

Result

 { "Entities": [ { "Score": 0.9995710253715515, "Type": "ADDRESS", "BeginOffset": 65, "EndOffset": 75 }, { "Score": 0.9999931454658508, "Type": "NAME", "BeginOffset": 288, "EndOffset": 299 } ] 
} 

 Oracle Cloud Infrastructure AI Service – Language

OCI Príklad komplexnej analýzy pomocou detekcie jazyka, klasifikácie textu, rozpoznávania pomenovaných entít, extrakcie kľúčových fráz, analýzy sentimentu.

 ocilanguage


 

AI služby pre rôzne odvetvia a použitia

 • Detektory anomálií
 • Preklad textu
 • Rozhrania API pre tvár
 • Počítačové videnie
 • Inteligentné odporúčania
 • Predpovede
 • Generatívna AI na navrhovanie dizajnu produktov
 • Generatívna AI na vytváranie blogov a marketingových textov
 • a oveľa viac


Máme poznatky na nasadenie umelej inteligencie od návrhu , po prípravu až po použitie presne podľa potrieb.


Naši klienti

client5
client6
client7
client8
client9
client4