Prejsť na navigáciu

Kontaktné centrum

CTI – (Computer Telephony Integration) zákazníckych systémov predstavuje dnes nevyhnutnú súčasť všetkých informačných systémov firiem, ktoré majú ich zákazníkom poskytnúť dokonalý dojem pri každej ich komunikácii a vytvoriť silný vzťah a posilniť renomé spoločnosti. My vám poskytneme všetky potrebné IT riešenia pre budovanie dokonalých vzťahov s vašimi zákazníkmi.

Genesys cti_1_genesys

Riešenie Genesys predstavuje úplnú špičku v oblasti riešení kontaktných center pre stredné a veľké korporácie. Integruje v sebe všetky súčasti moderného multimediálneho kontaktného centra. V oblasti CTI sa špecializujeme hlavne na integráciu Genesys a Enterprise CRM riešení ako je Oracle Siebel CRM, resp. Microsoft CRM. Našou špecializáciou je integrácia Genesys riešenia.

Gplus Adapter

Máme za sebou viacero realizácií nasadenia a upgradu Gplus Adaptéru. Realizujeme rôzne integrácie Gplus Adaptéru pre rôzne CRM Systémy, ako napr. Oracle Siebel CRM, Microsoft CRM, (Salesforce) pre akékoľvek komunikačné kanály – hlas, email, kampane, chat... Genesys Gplus Adapter v sebe poskytuje a zahŕňa všetky funkčnosti pre dokonalú integráciu vášho riešenia Genesys a CRM systému.

http://www.genesys.com/resources/datasheets-and-brochures/g-plus-adapter-for-siebel-crm-datasheet.pdf

cti_2_gplusadapter 

  • Pre klienta z oblasti poisťovníctva sme zrealizovali upgrade CTI integrácie na báze Gplus Adaptéra medzi Oracle Siebel CRM a Genesys pre komunikačné kanály: hlas, email, fax, sms. Klient prechádzal z technológie ActiveX na OpenUI a bolo nevyhnutné upgradovať aj jeho integráciu na kontaktné centrum, tak aby bola zachovaná pôvodná funkčnosť
  • Pre klienta z oblasti telekomunikácií sme realizovali hlasovú CTI integráciu riešenia Oracle Siebel a kontaktného centra Genesys. Integrácia hlasového kanálu poskytovala kontaktnú históriu a riadenie komunikácie priamo z CRM

cti_3_wde_siebel

Genesys Workspace Desktop Edition

Realizujeme customizáciu a integráciu Genesys Workspace Desktop aplikácie - WDE. Nadizajnujeme a vyvinieme adaptáciu a integráciu Genesys WDE s akýmkoľvek zákazníckym CRM riešením, či už webovo alebo newebovo orientovaným riešením na mieru Vašim korporátnym komunikačným požiadavkám.

Pomocou nami vyvinutej technológie prepojíme Genesys WDE aplikáciu s akoukoľvek vašou zákazníckou aplikáciou. Vaše komunikačné procesy budú rýchlejšie, prehľadnejšie a efektívnejšie.

  • Pre klienta z oblasti telekomunikácií sme realizovali implementáciu riešenia Genesys WDE a hlasovú CTI integráciu s riešením Oracle Siebel CRM. Klient pôvodne využíval iný spôsob integrácie a bolo nutné zachovať všetky funkčnosti systému. Prechod na riešenie WDE a jeho integrácia do CRM predstavuje prvý krok v transformácií riadenia všetkých komunikačných kanálov do jednotnej platformy WDE.

cti_4_wde_mulitchannel

Multichannel integrácia

Kontaktné centrum nie je dnes už len o riadení hlasovej komunikácie. Riešenie Genesys v sebe integruje všetky dnes bežné komunikačné kanály – hlas, email, sms, chat, marketingové kampane. Okrem toho vie riadiť aj zákaznícky špecifické komunikačné kanály alebo entity, napr. reklamácie, požiadavky, objednávky. Navrhneme integráciu WDE pre všetky vaše zákaznícke komunikačné kanály ako hlas, email, chat, kampane, hlasová pošta, co-browsing,

Viac informácii : http://www.genesys.com/solutions/business-optimization/integration

Siebel CTI

Sme experti na multimediálnu CTI integráciu riešenia Oracle CRM. Zrealizujeme Siebel CTI multichannel integráciu vášho Oracle CRM riešenia a kontaktného centra (Genesys, Avaya, Cisco, Voxtron), či už pomocou štandardného konektora dodávaného a certifikovaného výrobcom alebo vývojom konektora na mieru podľa rozhrania SCAPI. Vieme zrealizovať tak serverovskú ale aj klientskú integráciu.

  • Pre klienta z oblasti telekomunikácií sme realizovali multimediálnu CTI integráciu riešenia Oracle Siebel CRM a kontaktného centra Avaya pre komunikačné kanály: hlas, email, fax, sms. Operátori mali možnosť riadiť akúkoľvek komunikáciu pre uvedené kanály priamo z CRM, kde taktiež mali 360 st. pohľad na komunikáciu so svojimi zákazníkmi.
  • Pre klienta z oblasti verejnej správy sme realizovali hlasovú CTI integráciu riešenia Oracle Siebel a kontaktného centra Voxtron vývojom vlastného konektora na báze rozhrania SCAPI. Integrácia hlasového kanálu poskytovala kontaktnú históriu a riadenie komunikácie priamo z CRM.

Skype for Business

Pre spoločnosti využívajúce komunikačnú platformu Skype for Business (Microsoft Lync) poskytujeme integráciu Skype riešenia do zákazníckych systémov. Jedná sa najmä integráciu Skype a CRM riešenia Oracle Siebel CRM a Microsoft Dynamics CRM.

cti_5_skypeintegration

Skype Siebel Integrácia je založená na rozhraní SCAPI (Siebel Communication API) a umožňuje prijímanie a volanie Skype hovorov priamo zo Siebel CRM, kontaktnú históriu integrovanú v CRM systéme a taktiež prenos komunikácie na iného operátora.

  • Pre klienta z oblasti poisťovníctva sme zrealizovali integráciu komunikačnej platformy Skype for Business a Oracle CRM riešenia. Implementácia projektu trvala 4 mesiace, počas ktorých sa implementoval a customizoval komunikačný konektor, ktorý nahradil existujúce riešenie. V dnešnej dobe daný klient využíva úspešnú integráciu medzi Siebel CRM a Skype pre viac ako 2500 agentov. Zákazník prechodom na VoIP technológiu v náväznosti na CRM systém nestratil žiadnu funkcionalitu a ušetril nemalé finančné prostriedky.Naši klienti

client1
client2
client3
client4
client5